Behandling av personuppgifter

1. Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi behandlar de personuppgifter som du måste lämna till oss för att kunna använda tjänsten, d.v.s. telefonnummer, e-postadress, kontokortsuppgifter samt adress i de fall du betalar via kort eller faktura. Vi hämtar och uppdaterar automatiskt dina adressuppgifter via behörig och ackrediterad leverantör så som Bisnode eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne.

Vi behandlar även de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar vår kundtjänst via telefon eller epost.

Vi kommer också att anpassa erbjudanden och marknadsföring till just dig. Detta görs genom automatiskt beslutsfattande inbegripet profilering. Profileringen innebär att vi kommer att använda dina personuppgifter till att analysera egenskaper, vanor och beteenden hos dig. Analyserna kommer att baseras på antal köp, kategorier av köp, vid vilken tid köp sker, intressen, boendeform, beteende på hemsidan och beteende i samband med mottagande av vår digitala marknadsföring.

2. Vad använder vi uppgifterna till?

  • För att skapa ditt medlemskonto.
  • För att uppdatera dina adressuppgifter.
  • För att underlätta fortsatta köp när du redan har skapat ett konto.
  • För att underlätta eventuella reklamationer.
  • För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med kundtjänst för ärenden som hänför sig till ditt användande av tjänsten.
  • För att skicka information samt erbjudanden till dig via e-post samt SMS.

3. Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Gällande punkterna 1-5 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att vi ska kunna fullgöra det avtal som ingås och att även kunna erbjuda dig de fördelar som framgår i dessa villkor.

Vad gäller punkten 6 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer vara fördelaktig för dig.

4. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga (om du exempelvis inte använt tjänsten på över ett år) eller när du begärt utträde, rättning eller radering av dina uppgifter. Däremot sparas dina uppgifter (exempelvis köphistorik) så länge du fortsätter att använda tjänsten och vara en aktiv kund hos oss.

5. Vi delar dina personuppgifter med:

  • Polisen vid utredning av brott (om det är ett lagkrav).
  • IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och ‘utveckling av våra system.

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

6. Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla dessa villkor kan ditt medlemskap emellertid komma att sägas upp till följd av begränsningen eller raderingen.

Du kan när som helst avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra direkt genom eller genom att kontakta oss på info@phonecafe.se eller ringa till 08-440 41 09.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Denna webbsida använder cookies för att förbättra din användarupplevelse.

Stäng